+977-61-588833, 587833

Pokhara Metropolitan City-10

info@royalcooperative.com

प्रकाशन मितिः २०८१ असार ३१
वचत खाता
खाताकाे नाम व्याजदर खाताकाे नाम व्याजदर
साधारण वचत ४% नारी वचत ४%
रोयल वचत ४% संस्थागत वचत ४%
लाभांश वचत ४% भ्रमण वचत ५%
रेमिटान्स वचत ४% लघु वचत ८%
विमा वचत ५% छुनुमुनु वचत ८%
जेष्ठ नागरिक वचत ४% नियमित मासिक वचत ८%
आवधिक वचत खाता
अवधि व्याजदर अवधि व्याजदर
६ महिना ५% ३ वर्ष ७%
१ वर्ष ६% ४ वर्ष ७.५%
२ वर्ष ६.५% ५ वर्ष ८%
मुद्धति वचत खाता
अवधि मासिक व्याज दर त्रैमासिक व्याज एकमुष्ठ व्याज अवधि मासिक व्याज दर त्रैमासिक व्याज एकमुष्ठ व्याज
३ महिने - - ४.५% ९ महिने ५.५% ५.७५% ६%
१०० दिने - - ६% १ वर्ष ६.२५% ६.५% ७%
६ महिने ५.५% ५.७५% ६% २ वर्ष ६.२५% ६.५% ७%
ऋण लगानी
शिर्षक मासिक किस्ता त्रैमासिक किस्ता मासिक व्याज
क. समुह जमानत ऋण १४% - -
क. बाहेकका अन्य ऋणहरुमा ११% १२.५% १४%