IMG_2922

मेजर तुलसीप्रसाद गुरुङ्ग

अध्यक्ष

IMG_2913

रुद्र कुमारी (मैना) गुरुङ्ग

उपाध्यक्ष

IMG_2897

क्या. चन्द्रप्रसाद गुरुङ्ग

सचिव

Kehsav Psd Dhakal

केशव प्रसाद ढकाल

कोषाध्यक्ष

PRP_5843

श्री गीरबहादुर श्रेष्ठ (किरण)

सञ्चालक

IMG_2890

श्री कृष्ण ढकाल

सञ्चालक

IMG_2927

श्री केदारनाथ पोखरेल

सञ्चालक

Hari Bahadur Gurung

श्री हरी बहादुर गुरुङ्ग

सञ्चालक

Uma Pariyar

श्री उमा परियार

सञ्चालक

Looking for a First-Class Cooperative Service?